Thema’s en gasten

Voeg je koptekst hier toe

Tijdens de Climate Miles lopen we langs duurzame innovaties en spreken we onderweg met koplopers over hoe zij de klimaatcrisis aanpakken.

Innovatieve projecten & verdieping in thema's

Overal in Nederland zijn duurzame, innovatieve projecten te zien. Al wandelend van Groningen naar Rotterdam besteden we aandacht aan de projecten die we onderweg passeren. Zonnedijken, drijvende zonneparken, toekomstbestendige woningen, deelvervoer, energiecoöperaties, kruidenrijke graslanden, strokenteelt, groene bedrijventerreinen, herenboerderijen, green boarding, smart solar charging, houten windmolentjes en nog veel meer. Daarnaast duiken we iedere dag wat dieper in een van belangrijke thema’s in de klimaatcrisis. Hierbij kun je denken aan biodiversiteit, kringlooplandbouw, duurzaam ondernemerschap, industrie op groene waterstof, circulair bouwen, verduurzaming van de grootste industrietakken…

Gasten & mede-lopers

Tijdens The Climate Miles neemt Marjan Minnesma dagelijks een podcast op met een koploper. Samen gaan ze in gesprek over de uitdagingen en kansen die de komende, cruciale jaren voor ons in petto hebben. Het wekt vertrouwen dat de oplossingen er zijn, we moeten alleen nu doorpakken en met zijn allen een stap zetten naar een duurzame toekomst!